1.Sınıf Matematik Testleri

Matematik dersi; genel itibariyle çok önemli, özen gösterilmesi gereken en önemli derslerden birisidir. Öğrencilerin eğitim ve öğretim süresi boyunca sürekli karşılaştıkları matematik dersinde başarılı olabilmeleri için 1.sınıftan itibaren bu derse önem vermelidirler. Matematiksel işlemler, kişilerin günlük hayatında da sürekli karşılaştıkları bir durumdur. Öğrencilerin, ileriki yıllarda karşılarına çıkacak lise ve üniversite sınavlarında başarılı olabilmeleri için, matematik dersinden yeteri miktarda soru çözmesi gerekir.

1.sınıf dönemi, hem öğrenciler için hem de öğretmen ve ebeveynler için zor bir süreçtir. Öğrencilerin okula adapte olabilmesi için ve derslerde başarılı olabilmesi için öğretmenlere ve ebeveynlere çok fazla iş düşer. 1. Sınıf matematik dersinde, öğrencilerin konuyu en iyi şekilde anlaması ve pekiştirmesi için 1.sınıf matematik testleri çok önemlidir. Öğrencinin dersi sevmesi ve alışabilmesi için kolaydan zora giden eğlenceli ve eğitici matematik testleri çözmeleri gerekir.

1.Sınıf Matematik Dersi Nasıl Çalışılır?

Matematik dersi, öğrenciler için zor bir ders olarak görünse de düzenli ve programlı bir şekilde çalışıldığında çok kolay ve hızlıca öğrenilebilecek bir derstir. 1.sınıf matematik dersinden, öğrencilerin başarılı olabilmesi için öncelikle öğrencinin okula ve öğretmenine adapte olabilmesi gerekir. Matematik dersini öğrenciler için eğlenceli hale getirecek ve dikkatlerini çekecek şekilde test çözümleri ile başarılı olması sağlanabilir.

Tercih edilecek testlerin, dikkat dağınıklığını da önlemeye yönelik olması gerekir. 1.sınıf matematik testleri yeni müfredata uygun ve öğrenciler için dersi eğlenceli hale getiren sorular olmalıdır. 1. Sınıf matematik dersinde öğrencilerin başarılı olabilmesi için ebeveynlere çok fazla görev düşer. Öğrencinin derslerini düzenli olarak yapması ve sistemli ve programlı bir şekilde çalışması öğretilmelidir. 2. 3. ve 4. sınıfta, ortaokulda, lisede başarılı olabilmesi için ders çalışma prensiplerini en baştan kavraması gerekir.

1.Sınıf Matematik Dersi Konuları

1.sınıf Matematik dersinin konuları; 1.dönem ve 2.dönem olmak üzere ünite bazında ayrılmıştır. Öğrencilerin 1 yıl boyunca matematik dersinde öğreneceği konular, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun şekilde hazırlanır. Haftalık ders programı içerisinde yer alan 1.Sınıf matematik dersi, 6 ana üniteden oluşur. 1.sınıf matematik ders konuları şunlardır:

 • Uzamsal ilişkiler
 • Tartma
 • Doğal sayılar
 • Doğal sayılarda toplama işlemi
 • Doğal sayılarda çıkarma işlemi
 • Paralarımız
 • Zaman ölçme
 • Geometrik cisimler ve şekiller
 • Veri toplama ve değerlendirme
 • Uzunluk ölçme
 • Sıvı ölçme

Eğitim hayatımın temelini oluşturan 1.sınıfta, öğrenilen her konu çok önemlidir. 1.sınıf öğrencilerinin matematik dersinde tartma ünitesiyle yer alan konuları, tartma ve uzamsal ilişkiler gibi konular hakkında bilgi alır. Öğrencilere, matematik 1. sınıf dersinde ritmik sayma, doğal sayılarda çıkarma, toplama gibi birçok konunun temelini oluşturan önemli konular öğretilir. Eğitim ve öğretimin temelinin atıldığı 1.sınıf matematik dersinde beklenen başarının elde edilebilmesi için 1.sınıf matematik testleri bolca çözülmelidir.

Yeni Müfredata Uygun Hazırlanmış Matematik Testleri

Matematik dersinde, çok fazla formül bulunur. Öğrencilerin matematik dersinde öğrendiklerini geliştirebilmeleri ve becerilerinin artması için müfredata uygun şekilde hazırlanmış test çözümü yapmaları gerekir. Matematik dersinin, her aşamada ve basamakta en iyi şekilde öğrenilmesi ve farklı bakış açısı ile en iyi şekilde öğrenmelidir.

1. sınıf matematik dersine ait konularla ilgili test çözümlerinde, öğrencilerin dikkatini çekecek ve ders çalışmaya teşvik edecek şekilde olması gerekir. 1.sınıf matematik testleri ile ilgili detaylı araştırma yapılarak, öğrencinin problem çözme becerilerini geliştirecek ve özgün düşünebilme ve araştırabilme yeteneğini geliştirecek şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Yeni müfredata uygun şekilde hazırlanmış, öğrenciler için hem eğlenceli hem öğretici 1.sınıf matematik testleri çeşitlerini sitemizde bulabilirsiniz. Tüm testler, özel olarak uzmanlar tarafından hazırlanmıştır.