2.Sınıf Matematik Testleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanıp yayınlanan müfredatta, 2.sınıf öğrencilerinin almak zorunda oldukları en önemli derslerinden biri de matematik dersidir. Matematik dersi, haftalık programlar içerisinde ders saati bakımından öğrencilerin en çok gördükleri derslerdendir. İlkokul döneminde başlamak üzere ortaokul, lise ve üniversite sonrasında merkezi olarak yapılan sınavlarda en çok soru sayısının yer aldığı derslerden birisi olan Matematik dersi olması nedeniyle öğrencilerin ilkokulda sağlam bir altyapı ile matematik dersini öğrenmeleri önem arz eder.
Bunun için 2. Sınıf matematik testleri çözülerek, öğretmenlerin sınıfta anlattığı konulara ait bilgiler kalıcı hale getirilmelidir. Soru çözülerek analitik düşünme becerisi kazandırılır. Bu açıdan öğrenciler ders çalışırken plan ve program dâhilinde olmak şartıyla matematik dersinde anlatılan konuları derinlemesine öğrenilmesi ve öğrenilen bilgilerin soru çözülerek pekiştirilmesi başarıya ulaşmanın en önemli adımıdır.

2.Sınıf Matematik Dersinin Konuları

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okulları ve özel okullarda öğrencilerin eğitim sürecinde almak oldukları dersler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan müfredata göre uygulanır. Müfredatta matematik dersine ait konular ünite bazında sınıflandırılmıştır.

1.Ünite

 • Doğal sayılar
 • Doğal sayılarla toplama işlemi
 • Doğal sayılarla çıkarma işlemi

2.Ünite

 • Doğal sayılarla toplama işlemi
 • Doğal sayılarla çıkarma işlemi
 • Sıvı ölçme

3.Ünite

 • Geometrik cisimler ve şekiller
 • Uzamsal şekiller
 • Geometrik örüntüler

4. Ünite

 • Doğal sayılarla çarpma işlemi
 • Doğal sayılarla bölme işlemi

5. Ünite

 • Kesirler
 • Zaman ölçme
 • Paralarımız

6. Ünite

 • Veri toplama ve değerlendirme
 • Uzunluk ölçme
 • Tartma

Sitemizde yer alan 2. sınıf matematik testleri müfredata uygun olarak hazırlandığından, bu testleri çözerek matematik dersinde anlatılan konuları öğrenebilirsiniz.

2. Sınıf Matematik Dersinde Başarılı Olmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Matematik dersi, öğrencilerin en çok zorlandığı ders olmakla birlikte doğru kaynaktan çalışmak şartıyla ve sınıfta öğretmenin dikkatli bir şekilde dinlenilmesi, ders tekrarı yapılması ve farklı kaynaklardan test sorusu çözülmesi halinde öğrenilmesi ve anlaşılması en kolay olan derslerden biri haline gelir. Öğrencinin eğitim sürecinde daima başarılı olabilmesi için ebeveynlere, büyük sorumluluk düşer.
Öğretmenler, anne ve babalar öğrencilerin başarıya emin adımlarla yürümesi için uygun ve çalışma ortamını sağlamaları gerekir. Bununla birlikte öğrencinin derse adaptasyonu, dersi sevmesi, dersi anlatan öğretmenini sevmesi, başarıya ulaşmanın diğer temel unsurlarıdır. Öğrenilen bilgilerin kalıcı hale getirilmesi, zihinsel sürecin zenginleştirilmesi amacıyla farklı kaynaklardan mutlaka soru çözümü yapılmalıdır. Sitemizde 2. sınıf matematik testleri öğrencilerin başarıya ulaşmasında en önemli destekçisi olacaktır. Hazırlanan soruların tamamı, müfredat ile uyumludur.

Matematik Dersinin Sınavlardaki Yeri ve Önemi

Sayısal becerilerin kazandırıldığı matematik dersinde başarılı olmak, öğrencinin eğitim sürecinin diğer aşamalarında da başarılı olmasını sağlayacaktır. Bu yüzden ilkokulda sağlam bir alt yapı ile öğrencinin yetiştirilmesi, başarıya ulaşmanın en önemli adımı olacaktır. Ayrıca dersin öneminin öğrenciye aktarılması, öğrencinin analitik düşünmesini geliştirecek matematik dersinde, planlı ve programlı çalışılmalıdır.
İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite sonrasında merkezi olarak yapılan bütün sınavlarda en fazla sorunun sorulduğu derslerden birisi olan matematik dersinde başarılı olmak demek, girilen sınavda başarılı olmak anlamına gelir. Bu açıdan matematik dersinde yapılan her doğru cevap sayısı, o öğrencinin başarı sıralamasını büyük oranda etkileyecektir.
2.sınıf matematik testleri çözülerek eğitim-öğretim sürecinde ilk aşama olan ilkokuldan başlamak üzere temel altyapı ile öğrencinin bilgisi zenginleştirilmelidir. Sitemizde yer alan 2. sınıf matematik testleri müfredata uyumlu olarak hazırlanmakla birlikte uzmanlar tarafından öğrencinin başarıya ulaşması için en temel soru teknikleri ve stratejileri uygulanarak hazırlanmıştır.