4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen müfredatta, 4.sınıf öğrencilerinin almak zorunda oldukları dersler içerisinden birisi de din kültürü ve ahlak bilgisi dersidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan halkın %90-95’i Müslüman olması ve İslam dinine ait bilgilerin öğretilerek öğrencilerin dinlerini öğrenmekle birlikte, toplum içerisindeki davranışlarının olumlu yönde gelişmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu ders müfredata konulmuştur.
Bu ders, içerik bakımından birçok konudan ibarettir. Öğrenciler, derse çalışarak aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlara hazırlanmış olurlar. Nitekim devlet parasız ve bursluluk sınavı, LGS sınavları gibi merkezi olarak yapılan sınavlarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden de öğrencilere sorular yöneltilir. Öğrencinin bu dersi tam olarak öğrenebilmesi için öğretmenler tarafından anlatılan konulara ilave olarak mutlaka test çözülmelidir. Sitemizde yer alan 4.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi testleri çözülerek öğrenci kendi bilgi düzeyini test edebilir.

4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın güncellediği yeni müfredat doğrultusunda, din kültürü ve ahlak bilgisi konuları üniteler bazında dağılımları yapılarak belirlenmiştir. Konular, dönemlik olmak üzere 5 üniteden oluşacak şekilde planlanmıştır. Din kültürü ve ahlak bilgisi ders konuları aşağıda belirtilmiştir. 4.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi testleri çözülerek, bilgi yönünden eksik kalınan yerler tespit edilerek, konuyu tekrar etme imkânı elde edilebilir.

  • 1.Ünite: Günlük Hayattaki Dini İfadeler
  • 2. Ünite: İslam’ı Tanıyalım
  • 3. Ünite: Güzel Ahlak
  • 4. Ünite: Hz Muhammed’i (S.A.V.) Tanıyalım
  • 5. Ünite: Din ve Temizlik

Belirlenmiş olan konulara ait 4.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi testleri uzman eğitmenler tarafından hazırlanmış olup; online olarak sitemizde test sorularını çözerek öğrendiğiniz bilgileri pekiştirebilirsiniz.

4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Sınavlardaki Yeri ve Önemi

Milyonlarca öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında ve özel okullarda eğitim alırlar. Eğitim süreci boyunca öğrenciler, merkezi olarak yapılan sınavlarda aldıkları puanlara göre liselere yerleştirilirler. İlkokul döneminin son sınıfı olan 4 sınıfta öğrenciler, ilerleyen dönemlerde gireceklere sınavlarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersine ait sorular sorulduğundan bu dersin konularının tam öğrenilmesi büyük avantaj sağlayacaktır.
Öğrenciler din kültürü dersinde, Müslüman olmanın bazı değerlerini öğrenmekle birlikte derslere çalışarak girecekleri sınavda aldıkları puana göre nitelikli liselere yerleşme imkânı elde ederler. Bu dersin öğrenilmesi için mutlaka ders öğretmenleri dikkatli dinlenmeli, önemli bilgiler not edilmeli, günlük, haftalık ve aylık olarak düzenli tekrarlar yapılmalıdır. Derste öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi, konuların zihinde tam yer edinmesi için 4.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi testleri çözülmelidir.

En İyi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak yapılan sınavlarda, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden de öğrencilere sorular yöneltileceğinden, bu derse çalışarak sınavlardaki başarı sıralaması yükseltilebilir. Bir öğrenci için sadece dersin dinlenmesi yeterli değildir. Tekrarlar ile birlikte çalışılan konu ile ilgili test sorusu çözülmelidir. Sorular sorulduğunda, öğrencilerin sorulara doğru cevap verebilmeleri için konuya hâkim olmaları ve konu ile ilgili farklı kaynaklara ait test sorusu çözmeleri başarıya ulaşmak için en önemli adımlardır.
Sitemizde ilan edilen 4.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi testleri ile konunun derinlemesine öğrenilmesi mümkündür. Aynı zamanda uzman eğitmenler tarafından sınav mantığına göre hazırlanan test soruları çözülerek, sınava hazırlık yapılarak sınavlarda başarı düzeyi yükseltme imkânı elde edilebilir. Hangi sınava girerseniz girin din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili sorulara pratik bir şekilde cevap verebilmek adına bol bol test çözmenizde fayda vardır.