6. Sınıf Matematik Testleri

Matematik dersi, ilkokul 1. sınıftan başlayarak öğrencilerin tüm eğitim hayatı boyunca karşılaştıkları ve okul başarısı açısından en önemli derstir. 6. sınıf Matematik konuları, öğrencilerin hem okul başarısı açısından hem de ileride karşılaşacakları lise sınavları açısından oldukça önemlidir. 6. sınıf Matematik dersinde öğrencilerin başarılı olması için kaliteli ve güvenilir ek kaynaklardan faydalanılması gerekir. 6. sınıf Matematik dersinde konuları kavramak ve pekiştirmek için günlük haftalık ve aylık olarak belirli periyotlarda test çözümleri yapılmalıdır. 6. sınıf Matematik testleri öğrencinin konuyu tekrar etmesini ve kısa süre içerisinde kavramasını sağlayacaktır. Sayısal bir ders olan Matematik dersinde başarılı olmak için test çözümü yapılması başarı için en önemli uygulamadır. Ebeveynlerin de ilkokuldan itibaren öğrencileri, Matematik dersi ile ilgili test çözümüne teşvik etmesi gerekir.

6. Sınıf Matematik Dersinin Lise Sınavında Etkisi

6. sınıf Matematik ders müfredatı, öğrencinin sürekli karşılaşacağı önemli konulardan oluşmuştur. Lise sınavlarında da 6. sınıfta anlatılan Matematik konularından birçok soru öğrencilere yöneltilir. Matematik dersinde başarı elde eden öğrencilerin, istedikleri liselere yerleşmesi daha kolay olacaktır. Öğrencinin düzenli ve sistemli bir şekilde çalışması gereken 6. sınıfta, öğrencinin analitik düşünme becerilerine destekleyecek şekilde test çözümleri yapılması gerekir. 6. sınıf Matematik Testleri öğrenciye düzenli ve sistemli bir şekilde ders çalışma alışkanlığı kazandırılabilir. 6. sınıf Matematik dersi içerisinde yer alan konular, 7. ve 8. sınıfta öğrencilerin karşılaşacağı konuların temel bilgilerini oluşturur.

6. Sınıf Matematik Dersinde Başarılı Olmak İçin Ne Yapılmalı?

Sayısal derslerin temelini oluşturan Matematik dersinde öğrencinin başarılı olması için okulda anlatılan bilgiler tek başına yeterli olmayacaktır. Öğrencinin okulda öğrendiği konuları destekleyecek şekilde, ek kaynaklardan faydalanması gerekir. Okulda öğretmeni dikkatli bir şekilde dinleyerek konu ile ilgili önemli bilgiler not edilmelidir. Öğrencinin konuyu unutmaması için belirli periyotlarda tekrarlar yapıp; test çözümü yapmaları gerekir. 6. sınıf Matematik testleri öğrencinin matematiği kolay bir şekilde anlamasını sağlayacak ve hızlı soru çözme yeteneği kazandırabilmesi gerekir. Öğrenciler için çok önemli olan lise sınavlarında başarılı olmak için süreyi iyi değerlendirmek çok önemlidir. Öğrencinin 6. sınıf Matematik dersinde başarılı olması ve zamanı etkili ve verimli bir şekilde kullanabilmesi için test çözümü yapmasının önemi çok büyüktür.

6. Sınıf Matematik Konuları İle İlgili Karma Testler

6. sınıf Matematik konularına ait ayrı ayrı veya karma testlerden soru çözümü yapılması öğrencinin öğrendiği konuları unutmamasını sağlar. Öğrencilerin soru çözme yeteneği kazanarak, sayısal zeka alanının gelişmesini sağlayan 6. sınıf Matematik testleri ile ilgili haftalık olarak en az 100 adet test çözümü yapılması gerekir. Arıca yeni öğrenilen konularla ilgili de çözümlü sorulardan faydalanmak öğrencinin konuyu öğrenmesi açısından faydalı olacaktır. 6. sınıf Matematik testleri ile öğrencinin okul başarısında ve karşılaşacağı sınavlarda başarısı yüksek oranda artış gösterecektir.

6. Sınıf Matematik Ders Konuları

6. sınıf Matematik dersinde işlenecek konular, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun şekilde 1. dönem ve 2. dönem olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Derslerin kaç saat işleneceği ve sırası da daha önceden belirlenmiştir. Matematik öğretmenleri tarafından anlatılan 6. sınıf Matematik konuları şunlardır:

6.Sınıf 1. Dönem Matematik Konuları

 • Doğal Sayılarla İşlemler
 • Çarpanlar ve Katlar
 • Kümeler
 • Tam Sayılar
 • Kesirlerle İşlemler
 • Ondalık Gösterim

6.Sınıf 2. Dönem Matematik Konuları

 • Oran
 • Cebirsel İfadeler
 • Veri Toplama ve Değerlendirme
 • Veri Analizi
 • Açılar
 • Alan Ölçme
 • Çember
 • Geometrik Cisimler
 • Sıvı Ölçme

Matematik dersinde anlatılan tüm konulara ait 6.sınıf Matematik testleri sitemizde yayınlanmış olup; hazırlanan nitelikli testleri online çözerek kendi bilginizi test edebilirsiniz.